Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 25/08/2017, 00:00 VIA HUMANA
oznam-pre-stravnikov   Strava sa bude vydávať po splnení podmienok  uvedených v ozname pre stravníkov....
Uverejnila 26/10/2017, 12:14 VIA HUMANA
dni-otvorenych-dveri  Dni otvorených dverí na VIA HUMANA 7., 8. a 11. decembra 2017. Tešíme sa na...
Uverejnila 23/10/2017, 14:00 VIA HUMANA
oznam-pre-rodicov-isic-preukaz  30. 9. skončila platnosť licencie ISIC na starších preukazoch. Platnosť sa predlžuje známkou...
Uverejnila 22/08/2017, 00:00 VIA HUMANA
platnost-preukazu-isic    

baner-vlavo-profil

HOTELIERSTVO

Študijný odbor 6354M01 služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo

V SÚČASNOSTI TENTO ODBOR NEOTVÁRAME

Chcete mať informácie o trendoch vývoja hotelierstva, ovládať cudzie jazyky, pracovať v manažmente, v budúcnosti si založiť svoj vlastný podnik?

Študijné zameranie 6354 M 01 hotelierstvo vytvára predpoklady naučiť Vás všetko, čo vyžaduje trh.

Hotelierstvo

Sme národ pohostinný, ale to samo o sebe nestačí. Otvárame sa svetu a svet prichádza k nám.

Preto cieľom výučby v štúdijnom zameraní hotelierstvo je výchova pohostinného človeka, pre ktorého je povolanie viac ako povinnosť.

Hotelierstvo Veľký dôraz je položený na učenie sa vypracovať podnikateľský zámer v hotelierstve, na stratégiu zameranú na kvalitu a nový model manažmentu, na chápanie, že hotelierstvo je súčasťou cestovného ruchu.

Hotelierstvo

Žiaci sa učia komunikovať so zákazníkom, viesť obchodný rozhovor, k ochote ponúknuť hosťovi služby na najvyššej úrovni.

K tomu sa okrem iného učia dvom cudzím jazykom a informačno-komunikačným technológiam.

Široký rozsah aktuálnych teoretických znalostí dopĺňa prax zameraná na gastronómiu a ubytovacie služby.

HotelierstvoUplatnenie:

  • pracovník v hotelovom a gastronomickom manažmente,
  • pracovník v administratíve a v ekonomických činnostiach,
  • prevádzkar,
  • vrchný čašník,
  • hostinský,
  • hotelová gazdiná,
  • recepčný, vedúci recepcie,
  • aranžér studenej kuchyne a slávnostného stolovania,
  • someliér,
  • barman.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

6354 M služby a súkromné podnikanie

Študijné zameranie

01 hotelierstvo

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie