Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 18/09/2017, 00:00 VIA HUMANA
dolezite-novy-oznam-pre-stravnikov  Vážení stravníci, prosíme, skontrolujte si priradenie variabilného symbolu v oblasti poplatky a...
Uverejnila 25/08/2017, 00:00 VIA HUMANA
oznam-pre-stravnikov   Strava sa bude vydávať po splnení podmienok  uvedených v ozname pre stravníkov....
Uverejnila 31/05/2017, 13:46 VIA HUMANA
nove-preukazy-isic-a-obnova-platnosti-od-1-6-2017  Vážení rodičia. Od 1. 6. 2017 môžeme budúcim prvákom ale aj existujúcim žiakom objednať nové...
Uverejnila 22/08/2017, 00:00 VIA HUMANA
platnost-preukazu-isic      

baner-vlavo-profil

MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

Študijný odbor 6329M01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

Študijné zameranie 6329 M 01 medzinárodné obchodné vzťahy v študijnom odbore obchodné a informačné služby sa venuje jednej z najstarších foriem medzinárodných ekonomických vzťahov, a to obchodným vzťahom.

Medzinárodné obchodné vzťahyŠtudenti začínajú terminológiou medzinárodného obchodu, pokračujú analýzou medzinárodného prostredia, učia sa stratégiám vstupu na medzinárodný trh pomocou konkrétnych obchodných prípadov v oblasti tovarov, služieb a dopravy.

Naučia sa orientovať v predpisoch a právnych normách, ako aj v úlohách medzinárodných organizácií (EÚ, NATO, OECD, OSN) a tretieho sektora (občianske združenia, nadácie, firemná filantropia).

Medzinárodné obchodné vzťahy

Naučia sa pochopiť vplyv medzinárodnej situácie na ekonomiku krajiny.

Samozrejmosťou je výučba dvoch cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií na úrovni ECDL.

Medzinárodné obchodné vzťahy 

Uplatnenie:

  • pracovník na oddelení domáceho a zahraničného obchodu,
  • obchodný zástupca zahraničných firiem,
  • manažér obchodných rokovaní,
  • pracovník v štátnej správe a samospráve v rámci zahraničného styku,
  • asistentsko-manažérske funkcie vo firmách pre zahraničné styky,
  • asistentsko-manažérske funkcie v oblasti tretieho sektora - mimovládnych organizácií s aktivitami týkajúcimi sa zahraničia,
  • pracovník marketingu pre analýzy medzinárodného prostredia.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Študijný odbor

6329 M obchodné a informačné služby

Študijné zameranie

01 medzinárodné obchodné vzťahy

Forma štúdia

denná

Dĺžka štúdia v rokoch   

4

Prijímacie konanie

výsledky štúdia na základnej škole, výsledky monitoru, odporúčanie výchovného poradcu, olympiády a súťaže

Ukončenie štúdia

maturitná skúška

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie