Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 25/08/2017, 00:00 VIA HUMANA
oznam-pre-stravnikov   Strava sa bude vydávať po splnení podmienok  uvedených v ozname pre stravníkov....
Uverejnila 22/08/2017, 00:00 VIA HUMANA
platnost-preukazu-isic    
Uverejnila 26/10/2017, 12:14 VIA HUMANA
dni-otvorenych-dveri  Dni otvorených dverí na VIA HUMANA 7., 8. a 11. decembra 2017. Tešíme sa na...
Uverejnila 18/09/2017, 00:00 VIA HUMANA
dolezite-novy-oznam-pre-stravnikov  Vážení stravníci, prosíme, skontrolujte si priradenie variabilného symbolu v oblasti poplatky a...

baner-vlavo-profil

PRIJÍMACIE KONANIE

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Podľa nových pravidiel musí prijímacie konanie absolvovať každý deviatak, ktorý sa hlási na štúdium na strednej škole s maturitou. 

Výnimku tvoria tí žiaci, ktorí v Testovaní 9 - monitore dosiahli 90 a viac % z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na základe prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie.

 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA

KRITÉRIÁ PRIJATIA >>>

Zohľadňuje sa:

  • výsledok prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,
  • prospech žiaka v základnej škole,
  • výsledok Testovania 9 - monitoru,
  • úspechy na olympiádach či v súťažiach,
  • odporúčania na štúdium.

 

 

ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV

Škola výsledky prijímacieho konania zverejňuje - každý uchádzač má pridelené anonymné číslo pre väčšiu transparentnosť pri prijímacích skúškach.

Písomné rozhodnutia sa posielajú po uzatvorení 2. termínu.

Výsledky prijímacieho konania môžu byť: prijatý/á bez prijímacích skúšok, prijatý/á v 1. termíne, prijatý/á v 2. termíne, neprijatý/á, prijatý/á na odvolanie.

V prípade, že uchádzač nie je prijatý na štúdium, rodič má právo podať odvolanie - požiadať o preskúmanie rozhodnutia.

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky pre všetky odbory sa konajú z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Uskutočňujú sa v dvoch termínoch v máji 2018.

 

OKRUHY PRIJÍMACÍCH TESTOV

Okruhy - matematika >>>

Okruhy - slovenský jazyk a literatura >>>

 

PRÍKLADY TESTOV

Príklad testu z matematiky >>>

Príklad testu zo slovenského jazyka a literatúry >>>

 

prijimacie skusky